Mesafeli Satış Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

Ünvan : Umut Öncül Akademi Elektronik Ticaret ve Yayıncılık Ltd. Şti.

Adres : İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Blv. No:22/411 Konak/İzmir

Telefon :

Web : www.umutonculakademi.com

E-Posta : iletisim@umutonculakademi.com

Bundan sonra Umut Öncül Akademi olarak anılacaktır.

ALICI / ÜYE :

Fikri ve sınai mülkiyet hakları Umut Öncül Akademi ‘ye ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişilerin

Ad Soyad / Unvanı :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

Bundan sonra ALICI / ÜYE olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE ÜRÜN

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI / ÜYE’nin Umut Öncül Akademi’ye ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (www.umutonculakademi.com) elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Uygulama Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
2.1 - Ürünün adı, adedi ve üyelik bedeli (vergiler dahil)
Ürün Adı Miktar Üyelik Bedeli (KDV Dahil Topla)
Konu Paketleri:... 
Soru Paketleri:...
2.2 - Ödeme Şekli : Kredi Kartı ile Peşin İşlem (Tek Çekim)
2.3 - Ürünün Teslimi: ALICI / ÜYE , satın aldığı online ürünle ile ilgili üyelik sözleşmesini, ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra ALICI / ÜYE adına ürün satışı tamamlanmış olur. ALICI / ÜYE ürünle ilgili ödemeyi yaptıktan sonra başka bir işleme gerek kalmaksızın satın alınan ürün sınırlı süreyle ALICI / ÜYE’nin veya ALICI / ÜYE’nin adına işlem yaptığı KULLANICI’nın internet erişimine açılır. Açıldığı anda ürün/hizmet ALICI / ÜYE’ye teslim edilmiş olur.
2.4 - Ürünün Kullanımı İçin Gerekli Yazılım ve Donanım: Ürün, İnternet bağlantısı ve hızı yeterli olan her yerden kullanıcı adı ve şifre girilerek kullanılır. Ürün öncelikle kişise masaüstü bilgisayarlarda kullanmak ve Google chrome tarayıcısından girilmek üzere tasarlanmıştır. Sağlıklı kullanım için PC nizde Adobe flash player kurulu olması gerekir. Tüm cihazlarda ürünü kullanmak için tarayıcınızın html5 desteklediğinden emin olunuz.

MADDE 3 – ÜYELİK/ABONELİK KAPSAMI

Umut Öncül Akademi üyeliği Umut Öncül Akademi’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, ilkokul 1, 2, 3, 4 ortaokul, 5, 6, 7, 8. Sınıflar ile siteden hizmet verdiği takdirde lise 9,10,11,12. Sınıflara ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, üye tarafından seçilmiş olan erişim paketinin yani kullanacağı sınıfın sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.

MADDE 4 – ÜYELİK/ABONELİK SÜRESİNCE SUNULANLAR

4.1 (*)Umut Öncül Akademi üyelik paketleri sayfamızda paket içeriklerinde yazılı olan veya olmayan paket, modül ve özelliklerde, tamamen veya kısmen değişiklik yapma, yenileme, ekleme, iptal etme haklarını saklı tutar.

4.2 Erişim paketleri ve modüller sınıf seviyelerine göre değişiklik gösterebilir. 

MADDE 5 – ÜYELİK/ABONELİK SÜRESİ

Tüm üyelikler, aksi belirtilmediği sürece satın alınan paketin satın alma tarinden sonra gelen 1 Temmuz tarihinde 23:59 da son bulur. Bu tarih geldiğinde üyenin kalan izleme haklarının olup olmaması önemli değildir. İzleme kapatılır.

Ya da 1 Temmuz tarihi gelmeden üyenin izleme hakları biterse paket izlemeye kapatılır. Tekrar izlenebilmesi için paketin yeniden satın alınması gerekmektedir.

MADDE 6 – ÜYELİK/ABONELİK ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ

6.1. Ürünün abonelik ücreti, ödeme koşullarına ilişkin temel bilgiler ve özellikler aşağıda belirtildiği gibi olup bu bilgiler ALICI / ÜYE tarafından da onaylanmış kabul edilir.
6.2. Umut Öncül Akademi abonelik ücreti ödemesi internet üzerinden kredi kartı ile satın alınarak yapılabilir.
6.3. Kredi Kartı ile ödeme:
İnternet üzerinden kredi kartı ile Umut Öncül Akademi ye anında üye olunabilir. Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir sistem üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler ilgili banka tarafından gizlilik prosedürüne göre yapılır.
6.4. ALICI / ABONE Umut Öncül Akademi üyelik ücreti ödemesini internet üzerinden kredi kartı ile yapacaktır. Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir kanal üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler banka tarafından yapılır. Kredi kartı ile abonelik satın alan ALICI / ABONE, sözleşme kurulduktan sonra abonelik sözleşmesinin sonraki yıllar için uzatılmasını isteyebilir. Sözleşme kurulduktan sonraki aşamada ALICI / ABONE, kurulmuş olan abonelik sözleşmesinin izleyen yıllar için de geçerli olmak üzere uzatılmasını isterse abonelik sözleşmesi kendiliğinden 1 (Bir) yıl için uzatılabilir. Otomatik yenileme ve tahsilat yapılmaz.

MADDE 7 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

7.1. Üye Umut Öncül Akademi ye abone olmakla; verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, Umut Öncül Akademi nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması halinde uğrayacağı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt etmiş olur. *Üyenin site kaydına yazdığı adres aynı zamanda kargo, fatura ve resmi tebligat adresidir.
7.2. Üye, siteye abone olurken yazdığı “kullanıcı adını” ve kendi oluşturduğu “şifresini”kullanmalıdır. Umut Öncül Akademi, üyenin kullanıcı adı olarak Ad-soyadı ya da mail adresi yada TC kimlik no, cep telefonu ya da üyelik numarası vb. tanımlamasını isteyebilir. Üye Umut Öncül Akademi nin uygun gördüğü sistemi uygulamayı kabul eder. Üye siteye bizzat kendisinin yazdığı bu ve benzeri tüm bilgilerinin doğruluğundan veya yanlış verdiği bilgilerin yol açabileceği tüm sonuçlardan kendisi sorumludur. Bu bilgilere göre (isim soyisim, adres bilgisi ve cep telefonu bilgisi ve vb.) kendisine gönderilen bilgi, doküman veya kitap gibi gönderilerin ulaşmaması halinde hak iddia etmeyeceğini ve yazdığı adrese yapılan tebligatın geçerli olduğunu kabul eder. Gönderilerin (Döküman, kitap ve vb.) üyeye tekrar gönderilmesi durumunda kargo ücreti tahsil edilir. Kargo gönderimi ile ilgili üye tarafından yazılan her türlü bilginin tamamen ya da kısmen yanlış olması sonucunda kargo geri dönüp sonrasında üye siparişi iptal etmek isterse ilk gönderim kargo ücreti ve geri dönüş kargo ücreti üyeden tahsil edilir.
7.3. Üye, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz, ticari maksatla kullanılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk Üyeye aittir. Umut Öncül Akademi nin Üyenin söz konusu izinsiz kullanımından kaynaklanan her türlü tazminat ve sair hakları saklıdır.
7.4. Üye, Umut Öncül Akademi internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, yasalara, genel ahlaka aykırı, olarak, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde, 3. kişilerin fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici (spam, virüs, bloke, engelleme vs.), zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.
7.5. Umut Öncül Akademi, üye verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından, abone yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Abone, Umut Öncül Akademi nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Umut Öncül Akademi den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
7.6. Üye, Umut Öncül Akademi nin kullanıcılarına daha iyi hizmet sunması, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmesi, sitenin kullanımını kolaylaştırması için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerini kullanmasına ve Umut Öncül Akademi üzerinde yaptığı hareketlerin/faaliyetlerin kaydını tutmasına, işlemesine, kendisi ve muhatap olan ilgili kişilerle/yakınlarıyla her türlü iletişim vasıtasıyla iletişime geçilmesine onay verdiğini kabul ve beyan eder.
7.7. Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Umut Öncül Akademi tarafından kendisine bilgi, ürün ve hizmet tanıtımları,reklamlar,kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile internet, telefon, SMS, e-posta, bayiler vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
7.8 Üye, Umut Öncül Akademi ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki (md.7.6) amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Umut Öncül Akademi yi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.
7.9. Umut Öncül Akademi, abonelerin kişisel bilgilerini saklı tutar ve üçüncü kişilerle paylaşmaz.
7.10. Umut Öncül Akademi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini düzeltme, düzenleme veya silme hakkını saklı tutar.
7.11. Umut Öncül Akademi, abonelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm aboneler bakımından hüküm ifade edecektir.
7.12. Umut Öncül Akademi, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması veya iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Umut Öncül Akademi, bu sözleşme konusu hizmetlerin üyeye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller “mücbir sebep” olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde Umut Öncül Akademi nin tazminat, ücret iadesi gibi sorumluluğu doğmayacağı üye tarafından kabul edilmiş olur.
7.13. Umut Öncül Akademi, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, abonelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye işbu abonelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Abone, e-posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini iletisim@umutonculakademi.com e-posta adresine iletebilir.
7.14. Taraflar, Umut Öncül Akademi ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
7.15. Üye, www.umutonculakademi.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının Umut Öncül e ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiçbir içeriğe müdahale etmeyeceğini, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.
7.16. Umut Öncül Akademi nin öğretmen, eğitmen ve diğer çalışanları görüşmelerde, canlı yayınlarda, canlı destek vs. diğer diyaloglarda üye, Vasi-veli veya diğer 3.kişiler tarafından direkt veya dolaylı bir tehdit, hakaret, küfür, argo sözler, genel adap, terbiye ve ahlak kurallarına uygun olmayan konuşma, davranış seviye ve üslup bozukluğu, baskı, veya yaklaşımlara maruz kaldığı veya diyaloglarda aile, din, ülke, bayrak vb. gibi dini ve milli değerlerin tartışma konusu yapılması durumunda Umut Öncül Akademi ihtara gerek kalmadan iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme yetkisini haizdir. Bu gibi hallerde Umut Öncül Akademi nin tazminat, ücret iadesi gibi sorumluluğu doğmayacağı üye tarafından kabul edilmiş olur.

MADDE 8 – REŞİTLİK/EHLİYET

Umut Öncül Akademi site içeriği gereği kullanıcılar ilköğretim seviyesindeki çocuklardan oluşmakta ve üye kayıtları bu isimler üzerine yapılmakta olduğundan üyelerin vereceği tüm bilgi ve belgelerden, üyenin kullanımıyla ilgili tüm eylemlerinden, işbu sözleşmede yazılı olan bütün hükümlerden bu hükümlerin ihlalinden, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarının sözleşme kapsamıyla ilgili bağlayıcı diğer tüm hükümlerinden, üye olan çocuklar adına vesayet ve gözetim sorumluluğu olan yasal vasileri/velileri sorumludur. Bu anlamda Umut Öncül Akademi ye, yasalara/yasal mercilere karşı bütün sorumluluk yasal vaside/velidedir. Üyeliğin öncesi, tüm üyelik işlemleri ve üyeliğin gerçekleşmesinden sonraki tüm aşamalarda bu sorumluluk vasileri/velileri tarafından kabul edilmiş sayılır.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI

9.1. Alıcı, 06 Mart 2011 tarihli 25866 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 7 maddesinde belirtilen cayma hakkının www.umutonculakademi.com platformunda verilen ilan hizmeti için fillen mümkün olmadığını aynı maddenin f bendinde belirtilen “elektronik ortamda anında ifade edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabii değildir” ibaresinden haberdar olduğunu kabul eder.

MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

Umut Öncül Akademi, üyenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara, genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullandığı ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihtarda/ihbarda bulunmaksızın üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üye, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı Umut Öncül Akademi den ücret iadesi ve her ne ad altında olursa olsun hiçbir tazminat ve sair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Uyuşmazlıkların çözümünde İzmir mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu esastır. ALICI /ÜYE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması işbu 12 maddeden ibaret üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin, üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta üyenin e-posta adresine gönderilmiştir. Üye nin E-posta adresinin yanlışlığı nedeniyle oluşacak aksaklıklardan Umut Öncül Akademi sorumlu değildir, Üye ve vasileri/velileri bu sorumluluğu kabul etmiş olur. İşbu sözleşme üyelik süresinin hitamı, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Umut Öncül Akademi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
Satıcı : Umut Öncül Akademi Elektronik Ticaret ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Alıcı :
Tarih: